GUS: w zeszłym roku Polska miała 2, 1 mld zł nadwyżki w handlu

Polska z nadwyżką handlową. Trzeci rok z rzędu

W zeszłym roku Polska wyeksportowała artykuły za 870, 1 milionów złotych, a wartość importu wyniosła 868 miliardów zł. Tym samym mieliśmy nadwyżkę w handlu zagranicznym po wysokości 2, 1 miliarda złotych - wynika wraz z poniedziałkowego komunikatu GUS. Największym naszym partnerem handlowym pozostają Niemcy.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku, według danych tymczasowych, wyniosły w cenach bieżących 870, 1-wszą mld zł w eksporcie oraz 868, 0 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2, 1 mld zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosło 17, 0 mld zł. W zestawieniu z z 2016 rokiem wywóz towarów wzrósł o 8, 3 proc., an import na temat 10, 4 proc. " - napisano w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Na plusie od trzech lat

Polskie autobusy pojadą do Niemiec. Duże zlecenie

"Dodatnie saldo w handlu zagranicznym notujemy od 2015 r. " - zwrócił uwagę GUS. Podkreślono, hdy dynamikan importu od kilkunastu miesięcy przewyższa tempo postępu eksportu.

Zgodnie wraz z danymi GUS eksport wyrażony w dolarach wyniósł 228, 2 mld dol., an import 227, 8 mld dol. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0, 4 mld dol. Natomiast licząc w euro eksport wyniósł 203, 7 mld euro, an import 203, 3 mld euro. Dodatnie saldo wyniosło 0, 4 mld euro.

Największy udział w eksporcie sumarycznie Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86, cztery proc. (w tym UE 79, 7 proc. ), a w imporcie – 67, 4 proc. (w tym UE 60, jednej proc. ), wobec odpowiednio 86, 3 proc. (w tym UE 79, 8 proc. ) i 68, 2 proc. (w tymże UE 61, 2 proc. ) w analogicznym sezonie 2016 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który po eksporcie ogółem wyniósł 5, 9 proc., a przy imporcie 8, 1 proc., wobec odpowiednio 5, pięć proc. i 7, 2 proc. po dwunastu miesiącach 2016 r.

"Na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych posiadają wpływ duże obroty wraz z UE" - zaznaczył GUS.

Ujemne salda odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się – minus 145, 4 mld złotych i z krajami Świata Środkowo-Wschodniej – minus 18, 8 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166, 3 mld zł, po tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 172, 3 mld zł.

Niemcy na czele

W tejże branży jesteśmy potęgą. Niebawem wyprzedzimy Włochy

"Od wejścia Polski do UE największym naszym partnerem handlowym, w eksporcie, jak i imporcie są Niemcy" - poinformował GUS. Udział naszych sąsiadów zza Odry w eksporcie, w porównaniu z czasem styczeń – grudzień 2016 r., był na naszym samym poziomie i wyniósł 27, 4 proc., natomiast w imporcie obniżył się o 0, 2 pkt. proc. i stanowił 23, 1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 36, 1 mld zł wobec 36, 8 mld zł w analogicznym okresie 2016 r.

Poza Niemcami, nasi główni partnerzy eksportowi to: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Belgia, Stany Zjednoczone. Jeśli idzie o import (według państwa pochodzenia) największym partnerem Naszego kraju też były Niemcy, natomiast potem: Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Holandia, Czechy, Stany Zjednoczone, Belgia, Wielka Brytania.

Do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało ponad 60 lat Pieniądze