Dofinansowanie składek dla niań - zmiany od 1 stycznia 2018 roku

Temat: Rodzina 500 plus

  • Osiem zmian przy programie 500 plus
  • Zmiany w 500 plus. Projekt ma trafić "w przyszłym tygodniu" do Sejmu
  • Trzecie urodziny 500 plus. "Od pierwszego lipca rusza nowa odsłona"
  • Szereg zmian przy 500 plus. Resort pokazał projekt
  • 500 plus w pierwsze dziecko. Minister podała koszt

Od stycznia legalne zatrudnienie niani stanie się mniej opłacalne. Rząd mniej dołoży do składek w ubezpieczenia społeczne opiekunek. Inwestycyjne wsparcie państwa zmniejszy się o dokładnie połowę. Który chce skorzystać z większego dofinansowania musi się pośpieszyć. Umowy podpisane do końca roku gwarantują uzyskanie pomocy państwa na starych zasadach.

Zmiany dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek z budżetu ciebie to konsekwencja nowelizacji pliku ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zaproponowane w pierwszej połowie roku zmiany dotyczą m. in. doprecyzowania przepisów związanych z programem Rodzina 500 plus, czy wprowadzenia ułatwień dla osób chętnych tworzyć żłobki i kluby dziecięce. Nowela artykułu 51 ustawy o opiece nad dziećmi do trzech lat na nowo określa zasady dofinansowania z budżetu państwa składek w przypadku legalnego zatrudnienia niani.

Tysiące pań rezygnują z pracy przez 500 plus. "Nie warto podejmować zatrudnienia"

Co się zmienia?

Zmniejsza się - o połowę - finansowe wsparcia ciebie dla rodzin, które legalnie zatrudnią opiekunkę do dziecka. Część składek na zabezpieczenie społeczne dla niani, które do tej pory finansowane były z państwowej biura trzeba będzie zapłacić spośród własnej kieszeni. A wówczas oznacza, że legalne najęcie niani po Nowym Roku kalendarzowego będzie mniej opłacalne.

Do tej pory stało tak, że państwo opłacało składki na ubezpieczenie (emerytalne, rentowne, wypadkowe i zdrowotne) za nianię tylko od tej części jej pensji, która nie przekracza nieznacznego wynagrodzenia.

Takie rozstrzygnięcie miało zachęcić rodziny w celu legalnego zatrudniania opiekunek aż do dzieci. Wprowadzono je pod koniec 2011 roku i jak wylicza portal niania. pl, od tego periodu podpisano w sumie ok. 53 tys. umów uaktywniających, które pozwalają na skorzystanie z finansowego wsparcia państwa.

Rząd jednak uznał, że to za mało, żeby poprawić statystki opieki ponad najmłodszymi i zmienił zasady udzielania wsparcia – od momentu stycznia składki będą finansowane maksymalnie do wysokości pięćdziesiąt proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ministerstwo uzasadnia decyzje

- Niania jest najdroższą postacią opieki nad dziećmi po wieku do lat 3. Państwo powinno działać dzięki rzecz rozwoju dostępności instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzy, a zatem żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Zaoszczędzone środki będzie wolno wykorzystać na inne operowania w zakresie polityki rodzinnej - uzasadnia zmianę przepisów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort wyliczył, że w 2018 roku kalendarzowego zaoszczędzi na zmianach czternaście mln złotych. W następnych latach oszczędności mają rosnąć. W 2019 roku ma to być ponad 29 mln złotych, a przy 2020 roku – więcej niż 46 mln złotych. Ministerstwo przyjęło założenie, że na rok ze wsparcia skorzysta dziewięć tys. niań.

- Nowe zasady mogą o wiele ograniczyć możliwości finansowe rodziców i utrudnić nianiom otrzymanie legalnego zatrudnienia – uważa Karolina Penconek, reprezentująca portal niania. pl. I radzi, żeby rodzice, którzy pragną legalnie zatrudnić opiekunkę dla dziecka i skorzystać wraz ze wsparcia na starych zasadach, podpisali umowę jeszcze przy tym roku.

- Umowę uaktywniającą można zatwierdzić na dowolny okres. Jeśli, przykładowo, umowa zostanie zatwierdzona jeszcze w grudniu 2017 roku np. na dwóch lata, składki niani będą w 100 proc. finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem cały okres trwania porozumienia – mówi Penconek.

Jak skorzystać ze pomocy państwa?

Zakład Zabezpieczeń Społecznych przypomina, że odrzucić zmieniają się zasady, na jakich trzeba zgłosić nianię do ubezpieczeń. Z finansowego wsparcia mogą skorzystać rodziciele, którzy są rolnikami, działają na podstawie umowy na temat pracę, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do zabezpieczeń społecznych lub prowadzą własne firmy.

Dziecko, jakim ma pilnować niania powinien mieć skończone 20 tygodni i nie chodzi aż do żłobka, klubu dziecięcego, czy nie jest objęte opieką dziennego opiekuna. Opiekunka, którą chcemy zatrudnić musi stanowić pełnoletnia i nie może być rodzicem dziecka. Może być to np. babcia lub staruszek.

Czabański: w tym roku odrzucić będzie opłaty audiowizualnej