1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną wraz z obiegu

Rewolucja w sprawie zwolnień lekarskich. Zbliża się "godzina zero"

Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkiem znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). "To duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, pracowników i pracodawców" - przekonuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać od momentu początku 2016 r., jednak początkowo podpisywane były poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny, który trzeba było wykupić, albo profilem zaufanym administracji globalnej - ePUAP, który doktorzy krytykowali jako zbyt czasochłonny i skomplikowany.

E-zwolnienia zamiast tych papierowych

Teraz, żeby podpisać zwolnienie, lekarz może pobrać spośród systemu ZUS darmowy certyfikat i ustalić hasło umożliwiające podpisywanie zwolnień. Można to robić coś znacznie więcej aniżeli tylko na stacjonarnym komputerze, ale też na smartfonie. Indywidualne hasło, emitowane przez lekarza, to najmniejsza wartość cztery znaki - cyfry, litery i znaki wyjątkowe.

- Pół roku przed terminem, w którym papierowe zwolnienia nie będą honorowane, swój profil pozwalający na ich elektroniczne wystawianie ma niecała jedna 3 lekarzy - mówił przy styczniu rzecznik Zakładu Polis Społecznych Wojciech Andrusiewicz.

Przez ostatnie dwa okres lekarze wystawili 1, 76 mln zwolnień w formie elektronicznej na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych.

Od 1 czerwca 2018 roku wejdzie przy życie obowiązek wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w postaci multimedialnej.

Korzyści dla doktorów, pacjentów i pracodawców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanej we wtorek na stronie www resortu informacji podkreśla, że wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu udoskonalenie i uproszczenie czynności powiązanych z wystawianiem zaświadczeń.

"Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS przebieg wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego szefowie i zobowiązany do poinformowania każdego z nich na temat niezdolności do pracy" a mianowicie czytamy na stronie resortu.

System ZUS mieści dostęp do danych chorego, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Na wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne zapisują się w e-ZLA automatycznie. E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do układu ZUS i jest w nim zapisane. W efekcie doktor nie zamierza dostarczać papierowych zwolnień do ZUS oraz magazynować ich drugiej kopii. Odrzucić musi też pobierać po placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

Raport: drożeją leki. Ludzie z polski więcej płacą w aptekach

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, będzie miał prawie natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie ma obowiązek zatem sprawdzać, czy zatrudniony dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przesyłać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, kiedy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość zatwierdzenia elektronicznych zwolnień lekarskich darmowym certyfikatem wydawanym przez ZUS.

Głosy sprzeciwu

Przeciwne obowiązkowi wystawiania e-zwolnień jest Porozumienie Pracodawców Ochrony Stanu zdrowia, które zaapelowało do minister rodziny, pracy i strategii społecznej Elżbiety Rafalskiej o pozostawienie możliwości wystawiania zwolnień także w formie papierowej. Zdaniem lekarzy, wystawianie jedynie zwolnień elektronicznych jest niemożliwe "z powodów fachowych i organizacyjnych". Do apelu przyłączył się Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

- Nie ma odwrotu, swoje stanowisko jest tu pewne. Od 1 lipca e-zwolnienia mają charakter obligatoryjny. Wydaje się być daleki stopień zaawansowania przygotowania wdrożenia tego sytemu a mianowicie odpowiedziała Rafalska pod skraj stycznia.

- Nie uciekniemy przed cyfryzacją. Ów propozycja miała przedłużone vacatio legis - dodała.

Minister odniosła się w celu argumentu PPOZ, że z wystawianiem e-zwolnień mogą posiadać trudności lekarze, którzy będą w wieku emerytalnym albo przedemerytalnym. Jej zdaniem, przedłużając wejście w życie ustawy, nie rozwiąże się problemu.

- Musimy się przełamać. Trzeba to przedłożyć, dobrze się do tegoż przygotować. Jestem za tym. Jest aktualny stan legalny, nie ma innej ustawy. Godzina zero to jednej lipca 2018, wszyscy powinny się do tego robić - dodała.

Co to jest binge-watching?