Emerytura plus. Senacka komisja zbytnio dodatkowym świadczeniem

Dodatkowe finanse dla emerytów. Zielone blask od senackiej komisji

Emeryci i renciści przyjmą w najbliższych miesiącach jednokrotnie 1100 złotych brutto, to znaczy około 888 złotych netto – przewiduje ustawa na temat jednorazowym świadczeniu pieniężnym na rzecz emerytów i rencistów po 2019 roku, którą w środę poparła bez poprawek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone ludziom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, renty i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, zaświadczania i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów militarnych i wojskowych.

1100 złotych dla każdego ucznia. "Na rękę" będzie o wiele mniej

"Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, innymi słowy tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą posiadały już przyznane prawo w dodatku świadczenia).

Wysokość świadczenia to 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto.

Dodatek nadal w kwietniu?

Większość świadczeń Emerytura plus zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. Wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki poinformował w środę, że część osób świadczenie może uzyskać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który wydaje się być terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od momentu pracy.

- Przy czerwcu te świadczenia otrzymają osoby, które otrzymują świadczenia wypłacane co kwartał. Mam na myśli zwłaszcza osoby uprawnione do niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników – dodał Zieleniecki.

Senatorowie w dyskusji pytali m. in. o pochodzenia finansowania Emerytury plus, dopytywali, w jakiej części środki te będą pobierane spośród Funduszu Pracy, oraz bądź świadczenie będzie przyznawane corocznie.

Wiceminister Zieleniecki podkreślił, że "podstawowy ciężar kupna jednorazowych świadczeń będzie spoczywał na Funduszu Ubezpieczenia Społecznego".

- Jeżeli rozchodzi o fundusz emerytalny, to na te cele pozostanie wydatkowana kwota 6 miliardów 322 miliony złotych. Spośród funduszu rentowego, w obrębie FUS, do osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności do pracy trafi 828 milionów złotych, do jednostek uprawnionych do rent rodzinnych – 1 miliard 359 milionów złotych, do ludzi uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 14 milionów złotych, do osób pobierających emerytury pomostowe – 29 milionów. Do emerytów otrzymujących świadczenia w ramach ubezpieczenia rolniczego trafi 991 milionów złotych, dla rencistów otrzymujących renty z tytuły niezdolności do pracy rolniczej – przeznaczono 217 milionów – wyliczał wiceminister.

Zaznaczył, że z Funduszu Robocie na "trzynaste emerytury" przeznaczono 111 milionów złotych. a mianowicie Z Funduszu Pracy sfinansowane zostaną wyłącznie jednorazowe świadczenia adresowane do osób, które na co dzień przyjmują świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, również finansowane wraz z tego samego Funduszu Roboty – wyjaśnił.

Z jakiego sklepu środki na podwyżki na rzecz nauczycieli? Propozycja pracodawców

Kolejne lata

Zieleniecki podkreślił, że omawiana ustawa prognozuje jednorazową wypłatę świadczenia przy 2019 roku.

- Biorąc pod uwagę propozycje polityków, nie można wykluczyć, iż podobne rozwiązania zostaną obrane w kolejnych latach – powiedział wiceminister.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przypadać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty domowej, do której jest uprawniona więcej niż jedna postać, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9, 8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6, 96 mln emerytów i dwóch, 62 mln rencistów, po tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10, 8 mld zł.

Biedronka będzie podnosić płace. Szef Jeronimo Martins o pensjach