Celnicy mogą przejść na emeryturę w wieku 55 lat

Kolejna grupa z prawem do wcześniejszej emerytury

Celnicy pozostali włączeni do systemu emerytur mundurowych. Oznacza to, iż będą mogli przechodzić dzięki emeryturę w wieku 55 lat, an ich zaświadczania będą wypłacane z budżetu państwa, a nie wraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczas celnicy byli objęci powszechnym systemem i nabywali uprawnienia emerytalne w stuleciu 60 lat dla pań i 65 dla mężczyzn.

Na nowych zasadach

Tysiące niezidentyfikowanych wpłat jak i również bałagan w rachunkach. ZUS robi porządki w przelewach

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja ustawy na temat zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy jak i również ich rodzin.

Zmiany to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu 2015 roku za dyskryminujące uznał zróżnicowanie sytuacji prawniczej funkcjonariuszy Służby Celnej w stosunku do innych służb mundurowych. TK wskazał, że celnicy mogą mieć węższe uprawnienia emerytalne niż pogranicznicy mimo wielu właściwości wspólnych tych służb. Rozchodzi m. in. o kompletną dyspozycyjność oraz wykonywanie zajęć w nielimitowanym czasie robocie i w trudnych warunkach.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 czasów. Dodatkowym warunkiem jest jakie możliwości najmniej 5-letnia służba tuż przy wykonywaniu zadań o charakterze "policyjnym" bądź 5 czasów służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Emerytury mundurowe

Pensje, przyczynki, przepisy. Najważniejsze zmiany w 2018 r.

Prawo do emerytur mundurowych przysługuje żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom 10 formacji mundurowych - policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW.

Emerytury mundurowe stanowią odrębny układ, tzw. zaopatrzeniowy, i są wypłacane z budżetu państwa. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie średniej gaży z 10 wybranych następnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Na 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. istoty jej wymiaru i zbyt każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Od marca 2017 r. na podstawie szczegółowej ustawy działa Krajowa Kierowanie Skarbowa. Powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

W 2016 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w Służbie Celnej, która zatrudniała więcej niż 14 tys. osób, wynosiło ok. 3500 zł netto.

Belka sygnalizuje: Będą kolejne cięcia stóp Informacje