Wyniki Fico

Miałem 2 CO PIF. 4 Kolekcje MTP. 6 INQ. Z 641 TU Score .. Barclay dał mi CLI w wysokości 500 $. Po raz pierwszy odmówiono mi otrzymania listu odmawiającego ...