Dopłaty dla rolników związane wraz z suszą

11 mld zł od Unii dla rolników w nawiązaniu z suszą. Wypłaty ruszą już w październiku

W związku z suszą Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie od 16 października zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, co pozwoli do ukończenia listopada przekazać im ok. 11 mld zł - poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski poinformował, że wypłata dopłat zaczyna się w kompletnej Europie dopiero 1 grudnia, dlatego Polska wnioskowała, "żeby można było udzielić rolnikom zaliczek od 16 października - na co zezwalają przepisy unijne - do końca listopada w poziomie większej, niż ta standardowa dopuszczalna w Europie".

Jak powiedział, uzyskano zgodę na to, by zaliczki przy pierwszym filarze wspólnej polityki rolnej wynosiły 70 proc., a z płatności pozostałego filara - do 85 proc.

- Wówczas pozwoli w przedziale od momentu połowy października do ukończenia listopada przekazać polskim rolnikom ok. 11 miliardów zł środków, które przekazuje budżet państwa, które później istnieją refundowane z Brukseli a mianowicie mówił.

Ardanowski wyraził przekonanie, że "środki suszowe, które będą wypłacane niezwłocznie po składaniu wniosków poprzez rolników", a także zaliczki, będą w stanie "na tak wiele skutecznie pomóc rolnikom, żeby powstrzymać proces upadku gospodarstw, by utrzymać płynność finansową gospodarstw".

Wnioski będzie można zacząć składać w niniejszym miesiącu

Szef resortu zapowiedział też, że jeszcze w środę ukaże się obwieszczenie tyczące terminu składania wniosku dla najbardziej poszkodowanych przez suszę rolników, czyli tych, wskazane jest straty wynoszą od trzydziestu do 70 proc. a mianowicie będzie to 26 września br. Ale rolnicy nie będą musieli dwa razy składać wniosków. Ci, którzy mają straty największe a mianowicie przekraczające 70 proc. jak i również zaczną składać wnioski od momentu 14 września, nie będą musieli robić tego po raz kolejny, po 26 września.

- Podzieliliśmy straty rolników na te zagrażające upadkiem gospodarstwa, czyli starty 30 - 70 proc. i więcej - w tego rodzaju przypadkach pomoc państwa dzierży wynosić 1000 zł do odwiedzenia hektara. Rząd podjął też decyzję, by odciążyć gospodarstwa, w których opłaty przekraczają w uprawach trzydzieści proc. W tych przykładach pomoc ma wynosić pięćset zł na każdy hektar upraw rolnych. Niezależnie od czasu tego przysługuje pomoc, na którą wielu rolników ocenia, czyli pomoc w ułatwieniu spłaty kredytów, których upływy spłat przypadają w naszym roku. Ci rolnicy są mogli w swoich instytucjach finansowych uzyskać rozłożenie tych kredytów mieszkaniowych na raty na świeże lata. Prolongata będzie się wiązała ze wsparciem państwa przy spłacie odsetek przez czas prolongowania, jednak nie dłużej niż dwa lata a mianowicie mówił minister.

Przypomniał, że do oporu br. rolnicy dotknięci klęskami będą również mogli uzyskać korzystny debet na wznowienie produkcji; tej oprocentowanie wynosi pół proc.

Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że warunkiem otrzymania pomocy jest dostarczenie poprzez rolnika protokołu szacowania zweryfikowanego przez Urząd Wojewódzki.

Belka sygnalizuje: Będą kolejne cięcia stóp Informacje