Belka sygnalizuje: Będą kolejne cięcia stóp  Informacje

Temat: Gospodarka

  • Projekt budżetu na 2019 dwanaście miesięcy do komisji sejmowych
  • Koniec ze zmianą czasu? Komitet Europejska przedstawi propozycję
  • W tę niedzielę zrobisz oferty. Potem długa przerwa
  • Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały
  • Coca-Cola kupuje znaną sieć kawiarni

Środowa rozstrzygnięcie Rady Polityki Pieniężnej jest początkiem cyklu łagodzenia strategii pieniężnej - uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Producentów Belka. Wyjaśnia, że ostrożna obniżka stóp procentowych na temat 25 pb to efekt wciąż wysokiej inflacji.

- Myślę, że nowoczesna decyzja jest początkiem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - powiedział prezes NBP w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Pytany o powód utrzymywania przez RPP ostrożnej polityki monetarnej Belka powiedział, że podstawowym czynnikiem jest wielka inflacja. Według Belki możliwość obniżki stóp procentowych w kolejnym, grudniowym posiedzeniu wydaje się być "dosyć znaczne". Odnosząc się do pytania o ryzyko recesji w Polsce, szef NBP powiedział, że wydaje się bardzo niskie.

"Cena gazu kończy być dla nas dyskryminująca". Ile Gazprom spuścił mnie z ceny?

Uzależnienie od momentu cen gazu

Członek RPP Andrzej Kaźmierczak pytany o to, czy Rada brała pod uwagę ewentualne obniżki cen gazu (koncern naszego kraju PGNiG i rosyjski Gazprom podpisały w poniedziałek umowę o obniżeniu cen gazu sprowadzanego do Polski - red. ), powiedział, że w tym momencie bardzo trudno jest ocenić, jak te obniżki wpłyną na ceny detaliczne. - Całość będzie zależało od strategii cenowej PGNiG, czy będzie skłonne obniżyć ceny drobiazgowe, czy też te poboczne fundusze uzyskane z obniżki ceny hurtowej przeznaczy np. na cele rozwojowe a mianowicie powiedział.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe na temat 25 pb. Oznacza to, że referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 4, 50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 6, 00 proc., depozytowa 3, 00 proc., a redyskonta weksli cztery, 75 proc. Po jednego razu ostatni RPP zmieniła pułap stóp procentowych w maju tego roku - podwyższyła je wtedy o 25 pb.

Środowa postanowienie była zgodna z oczekiwaniem ekonomistów.

Minister tłumaczy wpis w internecie o gazie. "Opozycja odrzucić może przeżyć, że Naszym kraju się coś udało"

Notowania w dół

W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano, że napływające dane pokazują, że aktywność gospodarcza na świecie w trzecim kw. br. utrzymała się na małym poziomie, a w strefie euro wzrost gospodarczy był prawdopodobnie zbliżony do zera. "Choć niska aktywność gospodarcza na świecie sprzyja minimalizowaniu się inflacji, to wciąż relatywnie wysoki poziom cen surowców oddziałuje w kierunku utrzymania jej na podwyższonym poziomie w wielu krajach" - podano.

Zaznaczono, że w Polsce we wrześniu nastąpił spadek wytwórczości przemysłowej oraz sprzedaży szczegółowej (w ujęciu realnym), jak i również pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej. Ponadto dane o aktywności gospodarczej były mniej znaczące od oczekiwań i potwierdziły dalsze osłabienie koniunktury po trzecim kw. Według RPP dane z rynku robocie sygnalizują brak presji płacowej oraz prawdopodobne dalsze osłabienie popytu ze strony sektora prywatnego. "Wskazuje na wówczas również dalsze pogarszanie się większości wskaźników koniunktury" - napisano.

Wskazano, że we wrześniu inflacja wyniosła 3, 8 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP (2, 5 proc. ). Zaznaczono, że równocześnie nadal obniżała się inflacja bazowa oraz dynamika cen wytwórczości, co potwierdza obniżanie się presji popytowej. W niedawnych miesiącach obniżyły się również oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Przemysł rozczarował. Wytwórczość spadła o ponad pięć proc.

Osłabienie koniunktury

W komunikacie poinformowano, że RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, dzięki podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP.

Zgodnie wraz z nią - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem przy przedziale 3, 7-3, 9 proc. w 2012 r., 1, 8-3, 1 proc. w 2013 r. a także 0, 7-2, 4 proc. w 2014 r. Wedle projekcji roczne tempo przyrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2, 0-2, 6 proc. w 2012 r., 0, 5-2, 5 proc. po 2013 r. oraz 1-wszą, 1-3, 5 proc. przy 2014 r.

"W ocenie Rady napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które wiedzie do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Jednocześnie zgodnie z listopadową projekcją, tuż przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, wzrost PKB w najbliższych latach będzie utrzymywać się poniżej dynamiki towaru potencjalnego. Zgodnie z projekcją w najbliższych kwartałach inflacja powróci do celu, jakkolwiek w średnim okresie być może obniżyć się poniżej celu" - napisano.

"Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostanie ograniczone, Rada dokona dalszego umorzenia polityki pieniężnej" - dodano.