Bezrobocie spada. «To optymistyczny sygnał»  Informacje

Bezrobocie upada. "To optymistyczny sygnał"

Stopa bezrobocia liczona wedle zasad BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - PAP) w III kw. owego roku wyniosła 8, dwa proc. wobec 9, jednej proc. w drugim kwartale - wynika z wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykorzystywana w BAEL międzynarodowa metodologia badania bezrobocia obejmuje osoby w stulecia 15-74 lat, które nie pracowały w okresie badania, aktywnie poszukiwały pracy i były gotowe ją powziąć podczas dwóch tygodni według przeprowadzeniu badania.

Według GUS zgodnie z polską metodologią stopa bezrobocia rejestrowanego (dotycząca zarejestrowanych w urzędach pracy) w październiku wyniosła 11, 3 proc. wobec 11, 5 proc. we wrześniu.

1, szóstej mln Polaków bez pracy

Bezrobocie wciąż maleje. Dziewiąty miesiąc z rzędu

Ogółem w październiku zarejestrowanych było 1 mln 748, 7 tys. bezrobotnych o 98 tys. skromniej niż we wrześniu i o 86 tys. skromniej niż w październiku minionego roku. W poprzednim miesiącu do urzędów pracy zgłosiło się 232, 4 tys. osób, wobec 242, jedenastu tys. nowych bezrobotnych we wrześniu. Jednocześnie pracodawcy przesłali do urzędów zatrudnienia 97, 9 tys. ofert roboty (z tego 85, trzy tys. w sektorze prywatnym), podczas gdy we wrześniu poszukiwali 116, 8 tys. pracowników. Na koniec października urzędy pracy miały propozycji pracy dla 74, trzech tys. osób.

- Spadek bezrobocia w październiku jest optymistycznym sygnałem, tym bardziej, że w tym okresie zazwyczaj doświadczamy już pejoratywnego wpływu czynników o charakterze sezonowym - ocenił specjalista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. "Warto podkreślić fakt, hdy roczna dynamika spadku odsetka osób pozostających bez robocie wzrosła do 1, siedmiu pkt proc., co wydaje się być najlepszym wynikiem od 70 miesięcy - zaznaczył.

Powstaje więcej miejsc pracy

Według niego obecne ożywienie gospodarcze, inaczej niż w przypadku tego obserwowanego w latach 2010-2011, dzierży zdecydowanie "prozatrudnieniowy" charakter. Według wielu latach ostrożności, przedsiębiorstwa zaczęły inwestować w rozwój i rozszerzanie skali uprawianej działalności, skutkiem tego – wynika coraz więcej miejsc pracy.

Mniejsze bezrobocie w AMERYCE. W październiku przybyło ponad 200 tys. stanowisk zatrudnienia

Zdaniem Kozłowskiego nie powstrzymały tego procesu ani zawirowania w polityce międzynarodowej, oraz też stagnacja w strefie euro. "Nawet osłabienie wielu kluczowych wskaźników makroekonomicznych dla polskiej gospodarki nie znalazło swojego odzwierciedlenia w informacji dotyczących rynku pracy. Przejściowe trudności nie zachwiały ponieważ wiary w to, hdy Polska jest perspektywicznym rynkiem o wciąż znacznym potencjale rozwojowym, a skala wątpliwości odnośnie do przyszłości wydaje się być znacznie mniejsza niż kilkanaście lat temu" - uważa ekspert.

- W konsekwencji, nawet pomimo tego, że dynamika PKB jest stale niższa o ok. 1 pkt proc. niż iii lata temu, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do najniższego poziomu od października 2009 r. - dodał.

Aspartam - czy jest niezdrowy dla zdrowia?