Dostawy gazu z USA? «Każdy kryzys jest zarazem szansą»  Informacje

Temat: USA. Gospodarka

  • "To rekord! ". Ambasador NA JUKATAN o handlu z Polską
  • Amerykanie zadowoleni z spotkania w Pekinie. "Rozmowy przebiegają bardzo dobrze! "
  • Trump grozi wycofaniem USA wraz ze Światowej Organizacji Handlu
  • USA wstępnie dogadały się wraz z Meksykiem w sprawie umowy handlowej
  • Apple pokazał rekordowe wyniki. Wartość spółki zbliża się do biliona dolarów

- Po jednego razu pierwszy USA będą nie tylko partnerem w walce, ale też politycznym partnerem w zakresie gospodarczego chronienia Polski - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik w czasie wizyty w USA. Spośród politycznych rozmów z Waszyngtonem wynika, że Polska, szczególnie w przypadku zagrożenia, traktowana będzie priorytetowo w przypadku potencjalnych dostaw amerykańskiego gazu.

W Harvard Club of New York City odbyło się w środę spotkanie przedstawicieli władz RP i spółek energetycznych z partnerami z USA. Stało się ono okazją do promowania polskiego biznesu i zachęcania Amerykanów do dalszego inwestowania.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik wskazała na projekty dywersyfikacji dostaw paliwa, jakie możliwości jest zadaniem coś więcej niż dla biznesu, lecz także polityki międzynarodowej.

- Jakikolwiek kryzys musi się dla nas stać lekcją jak i również każdy kryzys jest jednocześnie szansą - podkreśliła przy nawiązaniu do ostatnich zdarzeń na Ukrainie.

Gaz z USA

Gospodarka zwalnia. Firmy znów zaciskają pasa

Zdaniem wiceszefowej resortu produkcji obecnie rozmowy z AMERYCE na temat dostaw siły są jednocześnie i pilniejsze i łatwiejsze. Spotkanie w Harvard Club uznała za drogę do ściślejszej kooperacji polskich i amerykańskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Wyraziła też nadzieję na rychłe rezultaty współpracy.

- Po raz pierwszy NA JUKATAN będą nie tylko partnerem w walce, ale również politycznym partnerem w obrębie gospodarczego bezpieczeństwa Polski a mianowicie oceniła.

Pytana, bądź ewentualnych dostaw amerykańskiego gazu nie tamują przepisy sądowe obowiązujące w USA wyjaśniła, że operatorzy terminali skroplonego gazu muszą mieć zezwolenie na kontrakty Polską mieszczące się w obszarze wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Z politycznych rozmów z Waszyngtonem wynika jednak, hdy Polska, zwłaszcza w wypadku zagrożenia, traktowana będzie priorytetowo.

Ilona Antoniszyn-Klik zwróciła uwagę, że Polska odrzucić tylko sama jest atrakcyjnym partnerem, ale jednocześnie bramą do rynków całego obszaru Europy Środkowej i Zachodniej. Jako partner może się też doprowadzić do gwarancje bezpieczeństwa energetycznego 16 królestw regionu.

Łatwiej działać

Członkowie delegacji polskiej mówili na temat korzystnych zmianach w ustawodawstwie, ułatwiających działalność zagranicznym wspólnikom. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec koncentrował się w swym wystąpieniu na nowelizacji ustawy prawa geologicznego. Zapewnił że ma ona charakter liberalny także jeśli idzie o koncesje, jak też ochronę otoczenia.

GUS: syntetyczny wskaźnik koniunktury we wrześniu niższy

Chociaż Polska musi się stosować do wymogów UE, czerpie także, po takiej mierze jak to tylko jest możliwe, wraz z amerykańskich wzorów – dodał.

Polska pragnie ogromniejszej dywersyfikacji dostaw paliwa by nie opierać się przy tak wysokim stopniu jak dotychczas na dostawach wraz ze Wschodu. Ponadto ponieważ Nasze państwo uzależniona jest przede wszelkim od węgla, a będą naciski także ze strony UE aby ograniczyć tej użycie, rosną perspektywy raz za razem większego zaspokajania potrzeb energetycznych gazem ziemnym.

Dobry początek

Z optymizmem na temat obopólnej współpracy energetycznej wypowiadali się amerykańscy uczestnicy obrad. Wiceprezes Izby Handlowej USA ds. Europejskich Marjorie Chorlins uznała spotkanie za dobry początek budowania mocniejszych więzi jej instytucji z polskimi firmami i kompetencjami.

- Chcemy okazać się bardziej zaangażowani w stosunki z Polską jako ważnego kraju, ale też ważnego partnera w regionie jak i również Unii Europejskiej - przekonywała.

Przedstawiciel Departamentu Stanu ds. Handlu i biznesu Scott Nathan nawiązywał w swym wystąpieniu do zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego i przy ogóle gospodarki. Zapewniał, iż Stany Zjednoczone chcą być partnerem Polski na rozmaitych poziomach.

155 firm z Unii otrzymanie pieniądze na innowacje. Wraz z Polski tylko jedna

- Mamy technologię i doświadczenia, które mogą się przydać Polsce i pomóc jej w przyszłości energetycznej - skonstatował. Określił to jak znaczące dla rozwoju demokracji i dobrobytu. Przyznał jednocześnie, że także Polska ma wieloletnie tradycje w wynalazczości i innowacyjności przywołując nazwisko pioniera przemysłu naftowego w Europie Ignacego Łukasiewicza.

Nowoczesna infrastruktura

Sesja nowojorska stała się okazją do podkreślenia wysiłków wiodących do unowocześnienia infrastruktury energetycznej odziedziczonej po czasach komunistycznych. Własne dokonania i plany przedstawiali przedstawiciele PGNiG, PERN oraz Grupy Azotów. Mówili o rozbudowywanej infrastrukturze jako czynniku zwiększającego pewność popytu dzięki gaz ziemny w Polsce.

W "Stole Energetycznym" zasiadali przedstawiciele firmy ConocoPhillips zatrudniającej 18. 400 zatrudnionych w 27 krajach przy poszukiwaniu oraz wydobyciu ropy i gazu ziemnego. Przybyli też reprezentanci producentów gazu skroplonego Venture Global LNG, APR Energy, Ernst&Young a także K&L Gates.

Paulina Wojtalik z Ernst&Young określiła spotkanie jako bardzo ciekawe. - Partnerzy z rodzimych firm zaprezentowali nam ciekawe propozycje. To się dopiero okaże, ale sama obecność amerykańskich w firm przy Harvard Club dowodzi zaintrygowania współpracą - dodała.

Organizatorami spotkania było Ministerstwo Gospodarki, ambasada RP po Waszyngtonie i konsulat RP w Nowym Jorku tuż przy wsparciu amerykańskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie.

Chcesz zostać w OFE? Były ci już tylko pory. Oto nasz poradnik last minute Informacje