Ulgi podatkowe, zasiłek na dziecko i zasiłek opiekuńczy

Category: Możesz Uzyskać
17 lutego 2021

Zaktualizowano 6 kwietnia 2020 r

Prawa autorskie Korony 2020

Niniejsza publikacja jest objęta licencją na warunkach licencji Open Government License w wersji 3.0, chyba że określono inaczej. Aby wyświetlić tę licencję, odwiedź stronę nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 lub napisz do Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU lub e-mail: [email protected] gov.uk.

W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich osób trzecich konieczne będzie uzyskanie pozwolenia od zainteresowanych właścicieli praw autorskich.

Ta publikacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-tax-credits-child-benefit-and-guardians-allowance/tax-credits-child-benefit-and-guardians -dodatek

Tabele te przedstawiają stawki i ulgi podatkowe, zasiłek na dziecko i zasiłek opiekuńczy według roku podatkowego (od 6 kwietnia do 5 kwietnia).

Stawki Working Tax Credit

Poniżej przedstawiono maksymalne roczne stawki kredytu podatkowego dla osób pracujących.

Skorzystaj z kalkulatora ulg podatkowych, aby obliczyć, ile możesz uzyskać.

Ceny (£ rocznie) 2020 do 2021 2019 do 2020 2018 do 2019
Podstawowy element 3,040 GBP 1,960 £ 1,960 £
Para i samotny element nadrzędny 2,045 GBP 2,010 GBP 2,010 GBP
Element 30-godzinny 825 £ 810 GBP 810 GBP
Element pracownika niepełnosprawnego 3220 £ 3,165 £ 3,090 GBP
Element ciężkiej niepełnosprawności 1390 £ 1,365 GBP 1330 GBP

Element „Working Tax Credit dotyczący opieki nad dziećmi

Maksymalne tygodniowe koszty opieki nad dzieckiem, o które możesz się ubiegać, oraz procent pokrywanych kosztów są pokazane poniżej.

Ceny (£ tygodniowo) 2020 do 2021 2019 do 2020 2018 do 2019
Maksymalny kwalifikowalny koszt na 1 dziecko 175 GBP 175 GBP 175 GBP
Maksymalny kwalifikowalny koszt dla 2 lub więcej dzieci 300 GBP 300 GBP 300 GBP
Odsetek pokrytych kosztów kwalifikowalnych 70% 70% 70%

Stawki ulgi podatkowej na dzieci

Maksymalne roczne stawki ulgi podatkowej na dzieci przedstawiono poniżej.

Ceny (£ rocznie) 2020 do 2021 2019 do 2020 2018 do 2019
Element rodziny Child Tax Credit 545 GBP 545 GBP 545 GBP
Element podrzędny 2,830 £ 2,780 £ 2,780 £
Wyłączony element podrzędny 3,415 GBP 3,355 £ 3,275 GBP
Element podrzędny ze znaczną niepełnosprawnością 1,385 GBP 1360 GBP 1,325 £

Progi dochodowe ulg podatkowych i stawki wypłat

Roczne progi dochodowe ulg podatkowych i stawki wypłat przedstawiono poniżej.

Ceny (£ rocznie) 2020 do 2021 2019 do 2020 2018 do 2019
Próg dochodowy 6,530 £ 6,420 GBP 6,420 GBP
Próg wypłaty (%) 41% 41% 41%
Próg tylko dla osób uprawnionych do ulgi podatkowej na dzieci 16.385 £ 16,105 GBP 16,105 GBP
Zignorowanie wzrostu dochodów 2500 £ 2500 £ 2500 £
Zignorowanie spadku dochodów 2500 £ 2500 £ 2500 £

Stawki zasiłku na dziecko

Poniżej przedstawiono tygodniowe stawki zasiłku na dziecko.

Ceny (£ tygodniowo) 2020 do 2021 2019 do 2020 2018 do 2019
Najstarsze / jedyne dziecko 21,05 GBP 20,70 GBP 20,70 GBP
Inne dzieci 13,95 GBP £ 13.70 £ 13.70

Stawki dodatku opiekuńczego

Stawki tygodniowego zasiłku opiekuńczego przedstawiono poniżej.