Zasady i warunki

Ta strona internetowa i dostawcy na niej świadczeni są przeznaczone dla użytkowników pełnoletnich, ponieważ z usług można skorzystać wyłącznie poprzez przesłanie formularza zamówienia, który zawiera autoryzowaną umowę między Użytkownikiem a Firmą. Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku, zostaniesz poproszony o natychmiastowe opuszczenie witryny internetowej i niezłożenie zamówienia.

Złożenie zamówienia w sposób automatyczny oznacza, że ​​zapoznałeś się, zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na związanie się umową prawną obejmującą Warunki Dostawców wydrukowane w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z naszej Witryny lub składanie zamówienia bez przestudiowania i zrozumienia naszych Warunków Dostawców prawdopodobnie będzie całkowicie Twoim wyborem, a Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieznajomości klauzul, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Prywatność

Szanujemy Twoją prywatność oraz wykorzystanie i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszym Ochrona prywatności, aby uzyskać niezbędne dane i ujawnienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Wykorzystanie witryny:

Poniższa lista kontrolna danych jest automatycznie pobierana i przechowywana na naszych serwerach internetowych za każdym razem, gdy ktoś korzysta z naszej witryny:

  • adres IP
  • System operacyjny i wersja
  • Przeglądarka internetowa i wersja
  • data i godzina dostępu
  • Lokalizacja (region, kraj, stan, metropolia)
  • Średni czas trwania
  • Średnie odwiedziny na stronach

Te dane szczegółowe są zbierane za pośrednictwem plików cookies przeglądarki użytkownika w celu określenia nawyków Serwisu z Klientami i zaoferowania im płynnego przeglądania stron internetowych. W przypadku, gdy nie chcesz, abyśmy pobierali takie podstawowe informacje, prosimy o wyłączenie plików cookie w przeglądarce b

Zasady zwrotów

Odpowiadamy za dostarczenie Produktu w odpowiednim czasie i zgodnie z wymaganiami Klienta wskazanymi w Zamówieniu. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań Kupującego, Konsument ma prawo do częściowego lub pełnego zwrotu kosztów w oparciu o naszą Ochronę MoneyBackAssure.

Zasady anulowania

W następujących dwóch przypadkach Firma ma wszelkie prawa do anulowania zamówienia bez wysyłania powiadomienia do Kupującego.

  • W przypadku, gdy klient celowo lub nieumyślnie naruszył którykolwiek lub cały regulamin LUB
  • W przypadku, gdy zostanie uznany konsument za zamieszany w oszustwo lub odpowiedzialny za oszustwo.

Żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane Kupującemu w wyżej wymienionych warunkach.

W przypadku chęci anulowania zamówienia przez Klienta proszony jest o zrobienie tego w ciągu godziny od złożenia zamówienia, ponieważ jest to często czas potrzebny na realizację zamówienia i powierzenie obowiązków autorowi. Żądania anulowania złożone po wyżej wymienionym okresie będą podlegały potrąceniu płatności za przetwarzanie zamówienia.

Poufność

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o ochronie wiedzy z 1998 r., w związku z czym wszelkie informacje dotyczące konsumenta i jego odpowiednich rejestrów konsumenckich mogą być przekazywane stronom trzecim. Jednak zapisy klientów są traktowane jako poufne i z tego powodu nie zostaną ujawnione żadnemu trzeciemu spotkaniu towarzyskiemu, z wyjątkiem [naszych producentów / dostawców i], jeśli jest to wymagane przez prawo odpowiednim organom. Kupujący powinni jak najlepiej zażądać wglądu i kopii wszystkich przechowywanych przez nas Dokumentacji Klienta, pod warunkiem, że otrzymamy tanie powiadomienie o takim żądaniu. Kupujący są proszeni o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku z dostępnością naszych firm. Tam, gdzie ma to zastosowanie, będziemy zakwestionować Konsumentów za pomocą akceptowalnych pisemnych informacji, ulotek lub kopii informacji w ramach uzgodnionej umowy, dla dobra każdej ze stron. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wypożyczać Twoich prywatnych informacji żadnym osobom trzecim ani używać Twojego adresu e-mail do bezpośredniej korespondencji. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę Firmę będą dotyczyły wyłącznie świadczenia uzgodnionych usług i towarów.

Zasady zwrotów

W przypadku, gdy Kupujący nie skorzystał z bezpłatnych poprawek, aby naprawić błędy i zażądać zwrotu pieniędzy, jego / jej prośba może zostać odrzucona. W przypadku, gdy Klient skorzystał z bezpłatnego narzędzia do weryfikacji, ale nadal nie jest zadowolony z jakości papieru, złoży wniosek o zwrot płatności.

Poniżej przedstawiono 2 sytuacje, w których firma nie będzie rozpatrywać wniosków o zwrot pieniędzy.

Drobne błędy w opisie

  • niewielkie opóźnienie w realizacji zamówienia

W przypadku, gdy dostarczony esej nie spełnia oczekiwań konsumenta nawet po wielu jednostkach poprawek, Klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów.

W przypadku dwukrotnego obciążenia przez pomyłkę lub odliczenia dalszej kwoty, możesz zostać poproszony o natychmiastowe zgłoszenie problemu naszemu personelowi obsługi klienta, a my zapewniamy, że błędnie pobrana ilość zostanie zwrócona na Twoje konto tak szybko jak to możliwe.

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych okoliczności od czasu do czasu, ponieważ widzi dopasowanie, a dalsze korzystanie z lokalizacji będzie oznaczać akceptację wszelkich zmian w niniejszych warunkach. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, poinformujemy, że zmiany te zostały wprowadzone na naszej stronie zamieszkania i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w sposobie, w jaki korzystamy z danych osobowych klientów naszej witryny, prawdopodobnie zostanie wysłane powiadomienie e-mailem lub pocztą tradycyjną do tych, których dotyczy ta zmiana. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Możesz zostać poproszony o codzienne ponowne przeczytanie tego oświadczenia

Niniejsze warunki i okoliczności stanowią część Umowy między Klientem a nami. Uzyskanie przez Ciebie dostępu do tej witryny internetowej i / lub przedsiębiorstwa będącego rezerwacją lub Ugodą oznacza zrozumienie, zgodę i akceptację Wyłączenia odpowiedzialności Discover oraz pełnych Warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa klienta pozostają nienaruszone.