większości przypadków

„List wekslowy to przyrzeczenie spłaty zadłużenia złożone na piśmie. Dokumenty te mogą być również znane jako nota pożyczki lub umowa pożyczki i czasami nazywane są IOU
Co to jest potwierdzenie zaufania? Potwierdzenie zaufania to zawiadomienie o wydaniu towaru kupującemu z banku, przy czym bank zachowuje tytuł własności zwolnionych aktywów. W umowie polegającej na pokwitowaniu powierniczym bank ...