Stopa Procentowa

„List wekslowy to przyrzeczenie spłaty zadłużenia złożone na piśmie. Dokumenty te mogą być również znane jako nota pożyczki lub umowa pożyczki i czasami nazywane są IOU
Obligacja to instrument o stałym dochodzie, który reprezentuje pożyczkę udzieloną przez inwestora pożyczkobiorcy (zazwyczaj korporacyjnemu lub rządowemu). Obligację można traktować jako IOU między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, która zawiera szczegóły pożyczki ...
17 lutego 2021