Płynny rynek

Category: Mogą Również
17 lutego 2021

Co to jest płynny rynek?

Płynny rynek rynek z wieloma dostępnymi kupującymi i sprzedającymi oraz stosunkowo niskimi kosztami transakcji. Szczegóły dotyczące tego, co sprawia, że ​​rynek jest płynny, mogą się różnić w zależności od wymienianych aktywów. Na płynnym rynku łatwo jest przeprowadzić transakcję szybko i po pożądanej cenie, ponieważ istnieje wielu kupujących i sprzedających, a wymieniany produkt jest znormalizowany i cieszy się dużym popytem. Na płynnym rynku, pomimo codziennych zmian podaży i popytu, różnica między tym, co kupujący chce zapłacić, a tym, co oferują sprzedawcy, pozostaje stosunkowo niewielka. Przeciwieństwo płynnego rynku nazywa się „cienkim rynkiem lub „rynkiem niepłynnym. Wąskie rynki mogą mieć znacznie duże spready między najwyższym dostępnym kupującym a najniższym dostępnym sprzedawcą.

Kluczowe wnioski
 • Płynne rynki mają wielu dostępnych kupujących i sprzedających.
 • Płynne ceny rynkowe zmieniają się w stosunkowo niewielkich przyrostach.Aktywa finansowe, takie jak niektóre rynki walutowe, futures, obligacje i akcje są płynne.Rynki handlu specjalistycznymi dobrami fizycznymi, takimi jak towary luksusowe lub domy, nie są płynne.Zrozumienie płynnego rynku

  Płynne rynki zwykle znajdują się w aktywach finansowych, takich jak forex, kontrakty terminowe, obligacje i akcje. Rynki drogich dóbr materialnych, takich jak towary luksusowe, ciężki sprzęt przemysłowy lub domy, są uważane za rynki niepłynne. Ale nawet finansowe papiery wartościowe mogą również podlegać niewielkiemu obrotowi w zależności od wielu czynników, w tym pory dnia, bezpośrednich warunków na danym rynku lub względnej widoczności aktywów.

  Rynek akcji spółki z listy Fortune 500 byłby uważany za rynek płynny, ale rynek restauracji rodzinnej nie. Największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie jest rynek forex, na którym handluje się obcymi walutami. Szacuje się, że dzienny wolumen obrotu na rynku walutowym wynosi ponad 5 bilionów USD, w którym dominuje dolar amerykański. Rynki euro, jena, funta, franka i dolara kanadyjskiego również charakteryzują się dużą płynnością.

  Rynki kontraktów futures, które handlują głównymi walutami i głównymi indeksami giełdowymi, są bardzo płynne, ale rynki kontraktów terminowych, na których handluje się specjalistycznymi produktami zbożowymi lub metalami, mogą być przedmiotem znacznie rzadszych transakcji.

  Zalety płynnego rynku

  Główną zaletą płynnego rynku jest to, że inwestycje można łatwo przelać na gotówkę po dobrym kursie i w odpowiednim czasie. Na przykład, jeśli ktoś posiada 100 000 USD w amerykańskich bonach skarbowych i traci pracę, pieniądze z tych papierów są łatwo dostępne, a ich wartość jest znana, ponieważ jest to płynny rynek. Jednak z drugiej strony nieruchomości nie są tak płynne. Ponieważ w danym okresie może być niewielka liczba nabywców danego domu, sprzedaż nieruchomości może zająć więcej czasu. Im szybciej musisz go sprzedać, tym niższa będzie oferta, którą będziesz musiał złożyć, aby sprzedać, co oznacza, że ​​otrzymasz za to mniej pieniędzy.

  Płynność i zmienność

  Jednym z istotnych czynników związanych z płynnością jest zmienność. Niska płynność, rynek z rzadkimi obrotami, może generować dużą zmienność, gdy podaż lub popyt szybko się zmieniają; i odwrotnie, utrzymująca się wysoka zmienność może odstraszyć niektórych inwestorów od określonego rynku. Niezależnie od tego, czy jest to korelacja, czy związek przyczynowy, rynek, który ma mniejszą płynność, prawdopodobnie stanie się bardziej niestabilny. Przy mniejszym zainteresowaniu każda zmiana cen jest zirytowana, ponieważ uczestnicy muszą przekraczać szersze spready, co z kolei powoduje dalsze przesunięcia cen. Dobrymi przykładami są rynki towarowe, które są przedmiotem niewielkiego obrotu, takie jak kontrakty terminowe na zboża, kukurydzę i pszenicę.