IDM apeluje o rezygnację spośród zamiaru transferu środków OFE do ZUS  Pieniądze

Każdy odda do ZUS ponad 6 tys. zł. Apel, by pieniądze OFE nie zniknęły z giełdy

Izba Domów Maklerskich apeluje do Ministerstwa Rodziny, Roboty i Polityki Społecznej na temat rezygnację z zamiaru transferu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszy Rezerwy Demograficznej na subkonta ZUS. IDM jest przekonany, że transfer całości środków wraz z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki dla giełdy, marginalizując znaczenie polskiego rynku kapitałowego i chce uchwalenia Programu Budowy Kapitału wicepremiera Morawieckiego.

Po przeglądzie systemu emerytalnego resort dzinki i pracy przygotował rekomendacje, które rozesłał do uzgodnień międzyresortowych i opinii strony www społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z projektem całość środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych miałaby dojść na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zostać zapisana w indywidualnych kontach w ZUS.

Minimalna emerytura wyniesie tysiąc złotych. Zielone nasłonecznienie komisji

Reforma emerytalna

Tymczasem wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapewnia, że rząd podtrzymuje się wcześniejszych ustaleń spośród lipca, kiedy w siedzibie warszawskiej giełdy zaprezentował filary Programu Budowy Kapitału, który to ma być elementem jego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program ten zakłada metrów. in. przekazanie od 1 stycznia 2018 roku 75 proc. aktywów OFE w Indywidualne Konta Emerytalne każdego 16, 5 mln parcypantów OFE, czyli ok. 6, 3 tys. zł dzięki osobę, a także przekazanie pozostałych 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W refleksji Izby Domów Maklerskich przepływ całości środków finansowych z OFE na subkonta ZUS, a taki pomysł odnalazł się w rekomendacji resortu rodziny i pracy, zostanie miał negatywny wpływ dzięki rynek kapitałowy i giełdę internetową w Polsce oraz do niej zdolności do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw.

"Takie działanie uniemożliwi realizację strategii wzrostu opartej o inwestycje w innowacje" - napisano we wtorkowym oświadczeniu IDM.

Transfer środków spośród OFE

IDM jest przekonany, że transfer całości nakładów z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki na rzecz giełdy, marginalizując znaczenie naszego rynku kapitałowego. W takim scenariuszu warszawska giełda przestanie być wiodącym centrum finansowym w Europie bez potencjału dalszego rozwoju.

"Pojawia się realne ryzyko odpływu inwestorów zagranicznych z giełdy. Takie działanie rodzi także ryzyko utraty zaufania udziałowców oraz przedsiębiorców do naszego rynku". W opinii IDM będzie to skutkowało "marginalizacją polskiej giełdy w Europie i ograniczeniem kapitału gwoli polskich prywatnych firm na kolejne lata".

Podwyżki emerytur i rent. Rafalska: będą powszechne i dostrzegalne

Izba widzi z kolei korzyści ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju, jaka zakłada m. in. pobudzanie polskich przedsiębiorstw i oparcie wzrostu gospodarczego na innowacjach przy zwiększonym udziale kapitału krajowego.

"Izba Domków Maklerskich apeluje o niezwłoczne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w systemie emerytalnym zgodnie z podstawowymi założeniami określonymi po „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które wzmacniają III filar" - napisano przy oświadczeniu.