Były prezes GetBack przekaże KNF listę potencjalnych inwestorów

Były prezes GetBack przekaże KNF listę potencjalnych inwestorów

Były prezes GetBack Konrad Kąkolewski zapewnia, że w piątek 1 czerwca 2018 roku przekaże Komisji Nadzoru Finansowego listę potencjalnych akcjonariuszy zainteresowanych wejście do GetBack. Przedstawiciel byłego prezesa GetBack dodał, że "Konrad Kąkolewski w dniu jutrzejszym [piątek – przyp. red. ] złoży wniosek o przesłuchanie jego jednostki przez Komisję Finansów Ogólnych Sejmu RP".

– Potwierdzam, że wysłałem do odwiedzenia Abris Capital Partners propozycję wspólnego działania nad wypracowaniem odpowiedniego układu restrukturyzacyjnego przewidującego pełną spłatę zobowiązań, w poniższym zobowiązań z obligacji według uruchomieniu działań operacyjnych za pośrednictwem Spółkę dzięki dokapitalizowaniu poprzez nowych Inwestorów. Widzimy wielkie zainteresowanie Inwestorów, zatem w tym momencie jest najlepszy moment dzięki rozpoczęcie takiej współpracy nad całościowym rozwiązaniem problemu – możemy przeczytać w oświadczeniu Kąkolewskiego.

Kąkolewski dodał, że na liście akcjonariuszy zainteresowanych wejściem do GetBack SA jest więcej aniżeli 5 podmiotów "z właściwym zapleczem kapitałowym do transakcji o wolumenie minimum dwie stówy milionów EUR każdy".

Były prezes GetBack poinformował też, że jest kandydatem do Rady Wierzycieli.

Sprawa GetBacku

GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Spółka stanęła w 2012 r., zaś w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych po Warszawie.

W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Wcześniej spółka ogłosiła, hdy prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju co do finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym przy wysokości do 250 mln zł. PKO BP jak i również PFR zdementowały te dane, co wywołało reakcję KNF.

Rada nadzorcza GetBack odwołała wtedy ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego wraz ze stanowiska prezesa spółki. Rezygnację z funkcji członków zarządu złożyli Anna Paczuska oraz Marek Patuła. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady, do czasowego wykonywania czynności prezesa. 7 czerwca zrezygnował on z opcji w zarządzie i radzie nadzorczej. Z członkostwa przy radzie nadzorczej zrezygnowała także Alicja Kornasiewicz.

Postępowanie

9 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu działania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack.

Ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego wynika, iż strata netto Grupy wyniosła w 2017 roku ok. 1, 33 mld złotych wobec 200 mln złotych zysku rok wcześniej.

Prokuratura Krajowa prowadzi, według zawiadomieniach Komisji Nadzoru Finansowego, śledztwo w sprawie GetBack. Chodzi o wyrządzenie krzywdy majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. KNF zarzuciła też byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych, które miały na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.

W Prokuraturze Krajowej zaistniał nawet zespół, który dzierży zbadać sprawę GetBack.

Sytuacja GetBacku będzie obiektem posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych, która we wtorek 5 czerwca ma wysłuchać stanowiska KNF i resortu finansów. Komisja zajmie się też sprawą ponad 9 tysięcy inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki, natomiast którym GetBack nie wypłaca należności z tytułu nabytych papierów.

Według KNF, GetBack SA wyemitował obligacje o łącznej wartości 2, 58 mld zł. Katalogów posiadaczami zostały 9242 podmioty, w tym 9064 osoby fizyczne i 178 instytucji skarbowych.

Banki, które oferowały obligacje GetBacku