Długi firm budowlanych - 2018 r.

Budowlanka zadłużona na 4, 7 mld zł

Budowlanka tonie po długach. Tak wynika z opublikowanego właśnie raportu BIG InfoMonitor, BIK i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, pt. "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych". "Zadłużenie branży budowlanej wreszcie czerwca br. wzrosło na temat 246 mln zł i przekroczyło 4, 7 mld zł" - czytamy po dokumencie.

Jak wskazali autorzy raportu, problem z terminowym regulowaniem zobowiązań posiada 40 tys. 913 firm, czyli 5, 9 proc. z puli firm absorbujących się działalnością budowlaną jak i również znajdujących się w bazach KRS oraz CEIDG. Dłużników jest o ponad pięć, 5 tys. więcej aniżeli wreszcie 2017 r. a mianowicie wyliczono.

Sektor budowlany ma problemy zarówno spośród utrzymaniem płynności finansowej, jakim sposobem i obsługą zobowiązań a mianowicie oceniono. "Przeterminowane zaległości firm budowlanych (opóźnione o min. 30 dni na kwotę co najmniej 500 zł), zarówno w stosunku do sektora finansowego, jak jak i również partnerów biznesowych wynosiły w koniec czerwca 2018 r. 4, 72 mld zł. To o 246 mln zł więcej niż w koniec 2017 r. " - czytamy.

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka udział dłużników-firm budowlanych jest nieznacznie poniżej średniej dla całej gospodarki, gdzie odsetek zadłużonych firm sięga 6, 1 proc. - Sytuacja budownictwa wydaje się być lepsza niż transportu, górnictwa czy gospodarki odpadami i hotelarstwa i gastronomii, ale też gorsza od mnóstwo innych - powiedział Grzelczak. Dodał, że znacząca znaczenie budownictwa w gospodarce i duża liczba firm zajmujących się tą działalnością powodują, iż liczba niesolidnych płatników tyczy się ogromnej rzeszy przedsiębiorstw.

Niespłacone kredyty i nieopłacone faktury

Do zwiększenia kwoty nieterminowych płatności firm budowlanych przyczyniły się głównie mniejsze podmioty. "Zaległości firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółek cywilnych zwiększyło się albowiem o 11, 9 proc., zaś większych firm – spółek handlowych – o 2, 8 proc. " - czytamy. Chodzi metrów. in. o niespłacone przy terminie kredyty, faktury wystawione z tytułu wyświadczonych usług czy też za zakupiony towar, zobowiązania telekomunikacyjne oraz wynikające z najmu i dzierżawy czy leasingu.

Największy odsetek niesolidnych płatników (8, 4 proc. ) stanowią firmy trudniące się robotami inżynieryjnymi, budujące autostrady, drogi, ulice, torowiska, mosty, wiadukty, rurociągi - czyli infrastrukturę, która najczęściej jest realizowana w ramach kontraktów ogólnych. Jednak rekord zadłużenia (165, 8 mln zł) należy do przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, specjalizującego się we wznoszeniu budynków.

Najwięcej dłużników na Mazowszu

Pod względem niesolidnych dłużników z sektora budownictwo i kwoty przeterminowanych długów dominuje Mazowsze. Niemal 6 tys. firm spośród województwa mazowieckiego jest zadłużonych na 873, 9 mln zł. Średnio jest to ponad 147, 1 tys. zł, czyli o wybraną czwartą więcej niż wynosi średnie zadłużenie firm budowlanych w Polsce (115, 4 tys. zł).

Według autorów raportu jedną z oznak trudnej sytuacji finansowej gałęzi jest wyraźny wzrost liczby upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych firm budowlanych. A także zaostrzanie polityki kredytowej i polityki oceny ryzyka za pośrednictwem banki i towarzystwa aktuarialne. W I półroczu cyfra upadłości była najwyższa od czasu czterech lat - wskazano.

Budżet Unii Europejskiej w 2017 roku